home
Home  » Onderhoudscontracten

Solar Lab BV kan ook zorgen voor een periodieke controle van uw zonne-installatie. In een onderhoudscontract wordt de regelmaat van de metingen en bijbehorende rapportage afgesproken. Zo bent u altijd verzekerd van een optimaal rendement van uw zonne-installatie. 

Troubleshooting – Een onderhoudscontract kost me alleen maar geld

Een onderhoudscontract kost inderdaad wat centen. Echter, kan een onderhoudscontract voor uw pv-installatie best beschreven worden als de enige werkelijke garantie voor uw pv-installatie. Door onderhoud uit te voeren op de pv-installatie en het afleveren van de door ons opgemaakte attesten hebt u de zekerheid dat aan alle garantiebepalingen van de fabrikant wordt voldaan. De juiste vraag die gesteld moet worden is, wat kost het mij wanneer een deel van mijn panelen, (on)zichtbare gebreken vertonen en deze niet kosteloos vervangen worden door de fabrikant door het nalaten van het uitvoeren van een preventief onderhoud.

Hint – Mijn onderhoudscontract kost me effectief geen geld 

Solarlab werkt volgens de noden en eisen van de klant. Zo is het mogelijk om een formule te verkrijgen waarbij er € 0 van u zelf dient te komen. Solarlab heeft de kennis en kunde om onderhouden op pv-installaties uit te voeren en vooral om de efficiëntie van een installatie in bepaalde gevallen gevoelig op te krikken. Bijgevolg ontstaat er een extra opwekking van energie, wat zowel meer groenestroomcertificaten alsook groene elektriciteit oplevert. Deze win-win situatie wordt gedeeld, waardoor de extra groenestroomcertificaten voor de klant blijft en de extra opgewekte grijze stroom doorstroomt naar Solarlab

Troubleshooting – Ben ik nu wél zeker dat mijn investering afgedekt is ?

 

Het antwoord daarop is een simpele ja. Solarlab is in de mogelijkheid om een onderhoudscontract op te stellen op maat van de klant. Gaande van een light contract waarbij het belangrijkste, het preventief onderhoud centraal staat, tot een contract waarbij een volledige jaarlijkse diagnose, thermografie, 24/24u monitoring, etc.. ervoor zorgt dat uw pv-installatie blijft renderen.

24/7 Monitoring

Solarlab is ervan overtuigd dat enkel door doordacht en continu de pv-installatie te monitoren het maximale rendement uit de exploitatie gehaald kan worden. Solarlab werkt met een systeem waarbij alle gegevens van de gemonitorde pv-installaties centraliseert en verwerkt. Al deze parameters worden door verschillende programma’s omgezet en verwerkt zodat de verkregen data een grondige analyse krijgt. Uit onderstaande gegevens van een investeringsproject is perfect af te lezen dat er twee omvormers een storing vertonen. Solarlab verplicht zich om deze fouten binnen de 48 te melden en een hiervoor oplossing voor te zoeken.

Door continue de gegevens van de pv-installatie te controleren is het niet langer meer mogelijk dat bijvoorbeeld een omvormer een paar weken in storing ligt en bijgevolg geen productie meer heeft. Solarlab wenst absoluut te benadrukken dat voor een optimaal rendement het nodig is dat bij elk probleem een snel en correct gevolg gegeven wordt. Om dit mogelijk te maken wil Solarlab zich ook garant stellen en met andere woorden garant te staan voor uw optimaal rendement.