home
Home  » Zonne-energie  » Garanties

Van uw installateur zult u op uw zonne-installatie productgarantie en vermogensgarantie hebben gekregen. Onderstaand een kleine uitleg over het verschil van deze garanties.

Productgarantie 

Voor de meeste panelen ligt de productgarantie rond 5 jaar. Dat wil zeggen dat gedurende de eerste vijf jaar de installateur instaat voor het product zelf, bestaande uit de panelen, het frame, de junctionbox en de bekabeling. Wanneer de modules niet conform de garantievoorwaarden zijn gedurende deze periode zal de installateur, volgens zijn eigen keuze, de modules herstellen of vervangen. Fabricage- en installatiefouten zoals slechte lasnaden, vallen hier dus ook onder.

Vermogensgarantie 

Vermogensgarantie houdt in dat gedurende een bepaalde periode een module een vermogen levert van meer dan het vooropgestelde vermogen.
Bijvoorbeeld:
Wanneer de vermogensgarantie gedurende een periode van 10 jaar 90% is, wil dit zeggen dat deze module gedurende een periode van 10jaar minimaal 90% van zijn nominaal vermogen moet leveren. Wanneer er modules zijn die niet aan deze garantie voldoen kan de installateur zelf bepalen hoe dit verlies gecompenseerd wordt. Dit kan op verschillende manieren
- door het bijplaatsen van één of meerdere modules (als het dak en de omvormer zich daar toe leent.)
- de module vervangen door een nieuw exemplaar
- financiële compensatie voor het geleden verlies in opbrengst (tot 90% in dit voorbeeld)
Dit is alles onder voorwaarde dat de installateur als enige gemachtigde ter zake, ook overtuigd is van het vermogensverlies en blijkt dat dit het gevolg is van defecten in materiaal of assemblage.
Kort wil dit zeggen dat u een garantie krijgt op een minimum piekvermogen van een module.