home
Home  » Waarom Solarlab ?

  Wat kan Solarlab voor mij gaan betekenen ?

Solarlab is ondertussen een begrip geworden in de zonnewereld en staat garant voor kennis en kunde. Solarlab kan veel voor u en uw portefeuille gaan betekenen :

• Oplossen van problemen bij omvormer en/of zonnepanelen
• Efficiëntie controle van uw volledige pv-installatie om het rendement van uw pv-installatie op te krikken en/of problemen vast te stellen
• Aanbieden van een onderhoudscontract om enkel op die manier uw garanties te waarborgen
• Uitvoeren van thermografie om eventuele fouten in de zonnecellen en/of elektrische aansluitingen te zien die niet waarneembaar zijn met het blote oog


Solarlab geeft niet alleen zekerheid, het levert u ook nog geld op

Om u volledig te overtuigen geven we een voorbeeld vanuit de praktijk, een installatie van 250 kWp werd volledig onder de loep genomen nadat de installateur van de zonnepanelen na verschillende kleine foutmeldingen van de omvormers de problemen had opgelost. De klant wou een second opinion en een volledige check-up van zijn installatie en de resultaten waren voor hem, niet voor ons, onthutsend.

Verschillende strings vertoonden ongelijk aantallen van panelen waardoor de omvormer elektriciteit gaat generen op het laagst aantal panelen en de rest overbodig wordt, de datalogs van de omvormers stonden vol met verscheidene fouten, de bekabeling was onder gedimensioneerd, wat niet alleen betekend dat de weerstand te groot wordt en de opbrengst kleiner is, maar ook dat er gevaarlijke toestanden zich kunnen voortdoen. Solarlab heeft ingrijpende maatregelen genomen en de klant heeft deze kosten gedragen, echter is dit een kleine investering ten opzichte van de extra opbrengsten. We laten jullie even mee rekenen.

Een installatie van 250.000 Wp met een jaarlijkse opbrengst van 85 %, een heel normale opbrengst, heeft voor € 300,00 aan groenestroomcertificaten per 1.000 kWh. Door de fouten in de installatie te herleiden tot nul en door efficiëntiecontroles uit te voeren is het niet zo moeilijk de installatie zijn maximaal rendement te laten nastreven en kan de opbrengst een stuk omhoog. Bij de berekening houden we rekening met een stijging van 2,50 % van de opbrengst, dit is een gemiddelde rendementsstijging na de juiste vaststellingen van Solarlab, maar wel goed voor een extra winst van bijna € 54.000,00 op 20 jaar.

 Analyse pv-installatie

Solar Lab BV heeft voor verschillende eigenaars van pv-installaties in Nederland en Belgie analyses uitgevoerd op hun pv-installatie.  

De analyse geeft een duidelijk overzicht van de zichtbare gebreken die aanleiding kunnen geven tot storingen of defecten van de zonne-installatie en geeft aan welke maatregelen bij die gebreken eventueel genomen dienen te worden. 

Solar Lab BV richt zich tijdens de controle op verschillende facetten van de pv-installatie en beperkt zich niet alleen tot de pv-modules. Het uitvoeren van DC-metingen, controleren of er voldaan is aan alle aansluitingseisen, het zijn stuk voor stuk onderdelen die voortkomen in de grondige check-up van de installatie. Solar Lab BV legt niet alleen de vinger op de wonde maar biedt ook oplossingen voor de problemen die zich stellen. Om meer te weten over de uitvoering en prijzen van een pv-analyse is het best om contact op te nemen daar deze afhankelijk zijn van plaatsingswijze en uiteraard grote van de pv-installatie.